Giỏ hàng

Két sắt thông minh Yale

Bảo hành: 12 thángKhối lượng: 36 kg, 25.3 lítKích thước bên ngoài: 412 x 352 x 433mmKích thước bên trong: 320 x 260 x 304mm
15,569,500₫
Bảo hành: 12 thángKhối lượng: 53 kg, 36.9 lítKích thước bên ngoài: 514 x 404 x 440mmKích thước bên trong: 410 x 300 x 300mm 
16,922,500₫
Bảo hành: 12 thángKhối lượng: 31 kgThể tích: 19.5 lítNguồn điện: 4 viên pin Alkaline AA 1.5VKích thước bên ngoài: 352 x 412 x 363mmKích thước bên trong: ...
9,377,000₫
Bảo hành: 12 thángKhối lượng: 36 kgThể tích: 25.3 lítNguồn điện: 4 viên pin Alkaline AA 1.5VKích thước bên ngoài: 420 x 352 x 433mmKích thước bên trong: ...
9,920,000₫
Bảo hành: 12 thángKhối lượng: 53 kgThể tích: 36.9 lítNguồn điện: 4 viên pin Alkaline AA 1.5VKích thước bên ngoài: 522 x 404 x 440mmKích thước bên trong: ...
11,245,000₫
Bảo hành: 12 thángKhối lượng: 90 kg, 64 lítKích thước bên ngoài: 695 x 500 x 500mmKích thước bên trong: 515 x 380 x 330mm 
20,047,000₫
Bảo hành: 12 thángKhối lượng: 74 kg, 50 lítKích thước bên ngoài: 500 x 430 x 350mmKích thước bên trong: 480 x 400 x 260mm    
16,465,500₫
Bảo hành: 12 thángKhối lượng: 94.5 kgThể tích: 71 lítNguồn điện: 4 viên pin Alkaline AA 1.5VKích thước bên ngoài: 700 x 430 x 350mmKích thước bên trong: ...
20,833,000₫
Bảo hành: 12 thángKhối lượng: 114 kgThể tích: 92 lítNguồn điện: 4 viên pin Alkaline AA 1.5VKích thước bên ngoài: 900 x 430 x 350mmKích thước bên trong: ...
24,519,000₫
Bảo hành: 12 thángKhối lượng: 23 kgNguồn điện: 4 viên pin Alkaline AA 1.5VKích thước bên ngoài: 400 x 350 x 340mmKích thước bên trong: 390 x 337 x 270mm
6,849,000₫
Bảo hành: 12 thángKhối lượng: 32 kgNguồn điện: 4 viên pin Alkaline AA 1.5VKích thước: 514 x 355 x 355 mm
10,509,500₫
Bảo hành: 12 thángKhối lượng: 28 kgNguồn điện: 4 viên pin Alkaline AA 1.5VKích thước bên ngoài: 520 x 350 x 360 mmKích thước bên trong: 510 x 337 x 290 mm
8,175,000₫
Facebook Youtube Google+ Linkedin
backtotop hover